Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 PROTIVPOŽARNI INŽENJERING, DOJAVA I GAŠENJE POŽARA
GRAĐEVINSKO-TEHNIČKA
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
SISTEMI TEHNIČKE ZAŠTITE
OBJEKATA I INŽENJERING
SISTEMI STRUKTURNE
KABLOVSKE MREŽE

 
 
:: PROTIVPOŽARNI INŽENJERING, DOJAVA I GAŠENJE POŽARA ::
 
  • izrada koncepcija, eleborata i planova zaštite od požara, programa obuke, pravilnika zaštite od požara i sl.
  • projektovanje, isporuka i montaža sistema automatske i ručne dojave požara, oprema automatskih sistema za dojavu požara nemačke firme Detectomat GmbH čiji smo ovlašćeni distributer za teritoriju Srbije (konvencionalne i adresabilne centrale za dojavu požara, požarni detektori, ručni javljači požara, sirene...)
  • projektovanje, isporuka i montaža stabilnih sistema za automatsko gašenje požara kao što su sprinkler, drenčer, vodena magla, pena, gasne instalacije: Novec 1230, FM200, Argonit, inertni gas IG55, CO2 i dr., oprema automatskih sistema za gašenje požara nemačkih firmi Tyco i Minimax
  • projektovanje, isporuka i montaža sistema za odimljavanje
  • isporuka svih vrsta protivpožarnih aparata, sprava i opreme za gašenje požara, oprema proizvođača Vatrosprem i Todorović
  • održavanje, servisiranje i redovni tehnički pregledi sistema automatske i ručne dojave požara sa obukom korisnika za rad na tim sistemima
  • održavanje, servisiranje i redovni tehnički pregledi sistema automatskog gašenja požara, protivpožarnih aparata, sprava i opreme za gašenje požara sa obukom korisnika za rad na tim sistemima
  • merenje pritiska i protoka vode u hidrantskim mrežama za gašenje požara sa održavanjem uređaja za automatsko izdizanje protiska vode u njima i sl.

   
 
 

 

 

 

 

 

OMEGA GUARD Copyright 2010.