CONUS - LOOP SIRENA -MLAR - BELA

Inteligentni akustički signalni uređaj za petlju tipa: Loop 3000 za zvučni alarm sa dvosmernim izolatorom petlje  prema standardu EN 54-3 i EN 54-17 sa funkcijom MLAR.

Šifra artikla:
32764
Oznaka artikla:
PL 3300 S 0 SE M
Opis proizvoda
Tehničke specifikacije

Inteligentni akustički signalni uređaj za petlju tipa: Loop 3000 za zvučni alarm sa dvosmernim izolatorom petlje  prema standardu EN 54-3 i EN 54-17 sa funkcijom MLAR.

 • Aktiviranje, nadgledanje i napajanje preko Loop 3000-protokola
 • Integrisana funkcija automatskog prekidača Izlaza na signal „linija eksternog signala uključena/isključena“ od strane centrale za dojavu požara
 • Nadgledanje radnog stanja preko Loop 3000
 • Nezavisno programiranje preko adrese petlje
 • Automatsko ili ručno adresiranje kod Loop 3000
 • Integrisani izolator
 • 28 različitih tonova, podesivo preko DIP prekidača uključujući DIN signal
 • NIvo zvuka podesiva preko DIP prekidača
 • Potpuno integrisane funkcije preko Loop 3000-protokola
 • Estetsko robusno nazidno kućište u skladu sa stepenom zaštite IP 41
 • Integrisano detektorsko podnožje serije PL 3000
Napon napajanja : 18 V do 32 V DC (max 34 V DC)
Struja u stanju mirovanja : 400 µA
Struja alarma : 6 mA
Struja separatora : max 0,5 A
Umicanje separatora : max 10 µA
Rad separatora : max 0,65 Ohm
Separator otvoren : U slučaju kratkog spoja ili komandom od strane PP centrale
Separator zatvoren : Komandom od strane PP centrale
Stepen zaštite : IP 41
Broj tonova : 28
Nivo zvuka : Do 95 dB(A) @ 1 m
Regulacija jačine zvuka : 4 stepena jačine
Temperatura okoline : -10°C do +60°C
Temperatura čuvanja : -25°C do +70°C
Vlažnost : max 95%
Dimenzije (V x D) : 66 mm x 145 mm
Težina : 285 g
Materijal : ABS
Standardi : EN 54-3 i EN 54-17
VdS odobrenje : G 213054
Odobrenje sistema : S 210001, S 216001
CE-CPD-broj : 0786-CPR-13004
Napomene : Za planiranje količine signalnih uređaja Loop 3000 koristite softvrski alat za Loop sistem.
Top envelopephonelocation