DETEKTOR SA IC-SVETLOSNIM SNOPOM ZAJEDNO SA 1 PRIZMOM

Detektor sa infracrvenim svetlosnim snopom, sa automatskim podešavanjem putem infracrvene predajne i prijemne jedinice, uključujući reflektujuću prizmu.

Šifra artikla:
32476
Oznaka artikla:
FR 3000
Opis proizvoda
Tehničke specifikacije

Detektor sa infracrvenim svetlosnim snopom, sa automatskim podešavanjem putem infracrvene predajne i prijemne jedinice, uključujući reflektujuću prizmu. Detektoru Fireray 5000 potrebna je 1 prizma za domet od 8-50 m i 4 prizme za domet od 50 do 100 m.

 • Modularna konstrukcija
 • Podešavanje sistema prema lokalnim uslovima
 • Samopodešavanje detektora sa svetlosnim snopom može da se aktivira ili deaktivira
 • LCD displej sa optičkom navigacijom menija na displeju za lak rad
 • Žična veza od 2 m između detektora dima i sistemskog kontrolera
 • Podešavanje osetljivosti sa vrednostima praga u opsegu od 10 % do 60 %
 • Povezivanje na Loop 3000 preko IOM
 • Podešavanje vremena kašnjenja posebno za alarm i za grešku od 2 do 30 sekundi
 • Automatska kompenzacija pomeranja objekta
 • Postavljanje zadatih vrednosti kašnjenja posebno za alarm i posebno za grešku
 • Obim isporuke obuhvata detektorsku jedinicu, upravljačku jedinicu i prizmu
Napon napajanja : 14 V do 28 V DC
Struja u stanju mirovanja : 8 do 12 mA
Struja alarma : 48 do 52 mA
Stepen zaštite : IP 54
Vlažnost : max 93% (bez kondenzacije)
Dimenzije (V x Š x D) : 135 mm x 134 mm x 134 mm (predajnik/prijemnik)
Težina : 1,67 kg
Materijal : Kućište: UL94V0
Standardi : DIN EN 54-12
VdS odobrenje : G 208017
Odobrenje sistema : S 208123
CE-CPD-broj : 0832-CPD-0565
Napomene : Dodatne komponente: prizma (deo br. 32471)
Top envelopephonelocation