LASERSKI SISTEM ASPIRACIONE DETEKCIJE DIMA HSSD2 M SA URAVLJAČKOM JEDIICOM

Inteligentni laserski aspiracioni detektor dima za rano otkrivanje požara u osetljivim i izuzetno kontaminiranim prostorima, npr. računarska sala za elektronsku obradu podataka, bolnička operaciona sala, skladišni prostor, postrojenje za spaljivanje, itd. uključujući kontrolni modul za prikaz svih priključenih detektora i komponenti.

Šifra artikla:
31115
Oznaka artikla:
HSSD-2 MS
Opis proizvoda
Tehničke specifikacije

Inteligentni laserski aspiracioni detektor dima za rano otkrivanje požara u osetljivim i izuzetno kontaminiranim prostorima, npr. računarska sala za elektronsku obradu podataka, bolnička operaciona sala, skladišni prostor, postrojenje za spaljivanje, itd. uključujući kontrolni modul za prikaz svih priključenih detektora i komponenti.

 • Integrisani LC-displej sa 2 x 16 karaktera; upravljački panel sa taster strelicama
 • Integrisano automatsko podešavanje detektora uslovima okruženja preko režima samostalnog učenja
 • Tehnologija inteligentnog laserskog senzora koja uzima u obzir ambijentalne uslove radi brze detekcije u teškim sredinama
 • Najviši nivo pouzdanosti zahvaljujući optimalnom podešavanju praga alarma putem inteligentnog algoritma za detekciju požara
 • Neželjeni alarmi prouzrokovani prašinom su izbegnuti zahvaljujući korišćenju patentirane tehnologije Dual Technology LDD 3D3, Laserski sistem za prepoznavanje i eliminisanje signala prouzrokovanog prašinom
 • Automatski dnevni/noćni režim rada za podešavanje sa i na privremeno različite ambijentalne uslove
 • Integrisano brzo samostalno učenje radi automatske konfiguracije sistema
 • Posebna integrisana tehnologija za eliminisanje uticaja izazvanih prljanjem (prašina, itd.)
 • Integrisani filter za prašinu
 • 4 cevi za uzorkovanje maksimalne dužine do 250 m
 • Ukupna dužina cevi 200 m do 100 rupa za uzorkovanje
 • Maksimalni broj rupa u skladu sa EN 54-20: klasa C = 80, klasa B = 60, klasa A = 20
 • 1 recirkulaciona cev za kompenzaciju pada pritiska u sistemu
 • Integrisani interfejs RS 485 za mrežu od do 127 učesnika
 • Integrisani beznaponski relejni izlazi za alarm i grešku
 • Potreban eksterni izvor naponskog napajanja
 • Povezivanje na Loop 3000 preko IOM
Napon napajanja : 21,6 V do 26,4 V DC eksterni
Potrošnja struje : 450 mA at 24 V DC
Izlaz : 5 beznaponskih releja za signal informacija, pre-alarm, požar 1, požar 2, greška
Stepen zaštite : IP 50
Temperatura okoline : -10°C do +60°C
Vlažnost : max 90% (bez kondenzacije)
Osetljivost : Podesiva od 0,002 do 25% obs/m
Osetljivost na čestice : 0,0003 µm do 10 µm
Dimenzije (V x Š x D) : 372 mm x 427 mm x 95 mm
Prečnik cevi : 3/4“
Težina : 5,2 kg
Materijal : Liveni aluminijum, ABS
Boja : Kućište svetlo sivo
Standardi : DIN EN 54-20
VdS odobrenje : G 203024
Odobrenje sistema : S 210001, S 216001
CE-CPD-broj : 0832-CPD-1076
Dodatna odobrenja : LPCB, CCC
Top envelopephonelocation