LINEARNI DETEKTOR TOPLOTE ALARMLINE II

Analogni  linearni sistem za detekciju toplote Alarmline II je fleksibilan, dugotrajan metod za detekciju požara pogodan za korišćenje u skučenim prostorima ili teškim ambijentalnim uslovima.

Šifra artikla:
33067
Oznaka artikla:
Linear heat detector
Opis proizvoda
Tehničke specifikacije

Analogni  linearni sistem za detekciju toplote Alarmline II je fleksibilan, dugotrajan metod za detekciju požara pogodan za korišćenje u skučenim prostorima ili teškim ambijentalnim uslovima. Sistem se sastoji od jedinice za evaluaciju koja može da se programira preko PC-a i senzorskog kabla. Senzorski kabl Alarmline II je kabl sa četiri provodnika koji detektuje promene temperature neprekidnim praćenjem otpora posebno dizajnirane polimerske izolacije (NTC). Promena u otporu duž senzorskog kabla koja nije normalna ili vrši okidanje pred-alarma ili alarma u evaluacionoj jedinici. Evaluaciona jedinica Alarmline II koristi se da nadzire senzorski kabl Alarmline II i konfiguriše temperature pred-alarma i alarma i da obezbeđuje međuveze do protivpožarne centrale.

 • Za korišćenje u tunelima, višespratnim parking garažama, pokretni Otporan na kiseline i baze m stepenicama, trakastim transporterima, sistemima hladnjača, visokonaponskim instalacijama, reciklažnim sistemima, itd.
 • Temperature pred-alarma i alarma programiraju se preko laptopa sa instaliranim programom za programiranje
 • Beznaponski kontakti za prebacivanje za pred-alarm i alarm; opto-izolovani foto-tranzistor kao izlaz signala greške
 • Indikator alarma/pred-alarma: crvena LED
 • Indikator greške: žuta LED
 • Indikator napajanja: zelena LED
 • Mogućnost daljinskog resetovanja
 • Sa funkcijom nadziranja prekida kabla i kratkog spoja
 • Kombinovani diferencijalno-maksimalni detektor koji može da se konfiguriše za klase odziva A1, A2, B, C i može slobodno da se konfiguriše
 • Za priključivanje senzorskog kabla do 500 m
 • Detektuje prekomerne temperature čak i na dugačkim rastojanjima
 • Otporan na mehaničke i hemijske uticaje, koroziju, vlagu, prašinu
 • Alarm za pregrevanje kućišta Kućište temperature alarm
 • Priključivanje na Loop 3000 preko IOM 3311; videti priključnu šemu 56567
 • Obezbeđena je krajnja priključna jedinica za vezivanje kraja senzorskog kabla
Napon napajanja : 20V - 28V DC
Struja u stanju mirovanja : < 70mA
Struja alarma : < 80mA
Ulaz : Eksterno stavljanje u početno stanje: izolovani ulaz za daljinsko resetovanje modula (20-28 V DC impuls za min 5 sec)
Izlaz : Pre-alarm/alarm: (kontakt za prebacivanje) 2 A na 30 V DC; greška: optički-izolovan foto-tranzistor max 50 V na20 mA
Stepen zaštite : IP 65
Radna temperatura : 0°C - 50°C
Vlažnost : 0% - 95 RH (r4elativna vlažnost) (max 75% RH sa kablom < 75 m i alarmnom temperaturom od 54°C)
Dimenzije (V x Š x D) : 180 x 182 x 90mm
Težina : 804 g
Materijal : Polikarbonat
Boja : Svetlo siva
Standardi : Proizvedeno u skladu sa EN 54-22
VdS odobrenje : U toku je izdavanje odobrenja po zahtevu za sertifikaciju po EN 54-2
Dodatna odobrenja : UL 521
Napomene : Proizvođač: Kidde Deutschland GmbH
Top envelopephonelocation