Modul sa LED indikatorima za prikazivanje stanja 8 detektorskih zona. Pripremljen za ugrađivanje u prednja vrata kućišta centrale detect 3004plus

Šifra artikla:
30088
Oznaka artikla:
ZM 8
Opis proizvoda
Tehničke specifikacije

Modul sa LED indikatorima za prikazivanje stanja 8 detektorskih zona. Pripremljen za ugrađivanje u prednja vrata kućišta centrale detect 3004plus

  • Pogodan za sve centrale za dojavu požara serije detect 3004
  • 8 crvenih LED za indikaciju alarma svake detektorske zone
  • 8 žutih LED za indikaciju grešaka svake detektorske zone
  • Direktno priključivanje na CPU preko 10-polnog flet kabla (uključeno u isporuku)
  • Mogućnost davanja oznake svakoj detektorskoj zoni na prednjem panelu ugrađivanjem u prednju ploču MP 3004 (nije uključeno u osnovnu verziju)
Napon napajanja : 20 do 32 V DC iz upravljačkog panela
Rezervno napajanje : Preko upravljačkog panela
Struja u stanju mirovanja : cca 2 mA
Struja alarma : cca 2 mA po LED
Izlaz : 8 LED (crvene); 8 LED- (žute)
Temperatura okoline : -5°C do +40°C
Vlažnost : 5% do 95% (bez kondenzacije)
Dimenzije (V x Š x D) : 80 mm x 43 mm x 12 mm
Težina :  cca 30 g
Standardi : EN 54-2, EN 54-17
VdS odobrenje : sa detect 3004plus
Napomene : Na prednjoj strani table može da se ugradi do 6 ploča. 2 mogu da se vežu direktno na ploču CPU. Za ploče 3 do 6 je potreban adapter (deo broj 30386).
Top envelopephonelocation