OPTIČKI DETEKTOR DIMA SA IZOLATOROM PETLJE, DIZAJN 05-SREBRNI

Optički detektor dima za petlju tipa Loop 3000 sa 2 optička senzora za rano otkrivanje i indikaciju požara i sa dvosmernim izolatorom petlje u skladu sa EN 54-7 i EN 54-17.

Šifra artikla:
30568
Oznaka artikla:
PL 3305 O silver
Opis proizvoda
Tehničke specifikacije

Optički detektor dima za petlju tipa Loop 3000 sa 2 optička senzora za rano otkrivanje i indikaciju  požara i sa dvosmernim izolatorom petlje u skladu sa EN 54-7 i EN 54-17.

 • Tačno prepoznavanje zaprljanosti pomoću dodatne nezavisne merne komore
 • Nivoi osetljivosti detektora su automatski kalibrisani i slobodno programabilni
 • Nadzor grešaka signala merne komore i elektronike sistema Loop 3000
 • Periodično testiranje senzora
 • Automatsko ili ručno adresiranje kod Loop 3000
 • Ugrađen izolator petlje i opcija T-grane
 • Potpuno integrisane funkcije preko Loop 3000-protokola
 • Memorisanje poslednjeg datuma održavanja
 • Režimi samostalnog učenja ambijentalnih uslova
 • Mapiranje temperaturnog profila panela
 • Višebojna LED za alarm (crvena) i grešku (žuta)
Napon napajanja : 15 V do 34 V DC (2-žična magistrala (bus))
Struja u stanju mirovanja : 280 µA
Struja alarma : 5 mA
Izlaz : OC: max 10 mA za paralelni indikator ili zujalicu
Stepen zaštite : IP 40
Temperatura okoline : -10°C do +60°C
Vlažnost : max 95%
Osetljivost : Podesiva, 5 nivoa osetljivosti
Dimenzije (V x D) : cca 47 mm x 110 mm
Materijal : ABS, ESG-staklo
Standardi : DIN EN 54-7, EN 54-17
VdS odobrenje : G 204089
Odobrenje sistema : S 210001, S 216001
CE-CPD-broj : 0786-CPD-20041
Top envelopephonelocation