OPTIČKI DETEKTOR DIMA SA IZOLATOROM PETLJE, DIZAJN 07-BELI

Optički detektor dima za petlju tipa Loop 3000 sa 2 optička senzora za rano otkrivanje i indikaciju požara i sa dvosmernim izolatorom petlje u skladu sa EN 54-7 i EN 54-17.

Šifra artikla:
32287
Oznaka artikla:
PL 3307 O white
Opis proizvoda
Tehničke specifikacije

Optički detektor dima za petlju tipa Loop 3000 sa 2 optička senzora za rano otkrivanje i indikaciju  požara i sa dvosmernim izolatorom petlje u skladu sa EN 54-7 i EN 54-17. Ravnog oblika.

  • Tačno prepoznavanje zaprljanosti pomoću dodatne nezavisne merne komore
  • Nivoi osetljivosti detektora su automatski kalibrisani i slobodno programabilni
  • Periodično testiranje senzora
  • Automatsko ili ručno adresiranje kod Loop 3000
  • Ugrađen izolator petlje i opcija T-grane
  • Potpuno integrisane funkcije preko Loop 3000-protokola
  • Memorisanje poslednjeg datuma održavanja
  • Režimi samostalnog učenja ambijentalnih uslova
  • Višebojna LED za alarm (crvena) i grešku (žuta)
Napon napajanja : 15 V do 32 V DC do 2-žična magistrala (bus))(max 34 V DC)
Struja u stanju mirovanja : 280 µA
Struja alarma : 5 mA
Izlaz : OC: max 10 mA za paralelni indikator ili zujalicu
Stepen zaštite : IP 40
Temperatura okoline : -10°C do +60°C
Vlažnost : max 95%
Osetljivost : Podesiva, 5 nivoa osetljivosti
Dimenzije (V x D) : cca 44 mm x 100 mm
Materijal : ABS, Staklo
Standardi : DIN EN 54-7, EN 54-17
CE-CPD-broj : BMA 09 0155-CE
Top envelopephonelocation