TERMIČKI DETEKTOR SA IZOLATOROM PETLJE

Adresabilni termički detektor kombinovani (termomaksimalni/ termodiferencijalni)  za petlje tipa: Loop 3000 sa 1  termičkim senzorom za rano otkrivanje i indikaciju požara u svim okruženjima u kojima vladaju teški uslovi i sa dvosmernim izolatorom petlje  petlje u skladu sa EN 54-5 i EN 54-17.

Šifra artikla:
30010
Oznaka artikla:
PL 3300 T
Opis proizvoda
Tehničke specifikacije

Adresabilni termički detektor kombinovani (termomaksimalni/ termodiferencijalni)  za petlje tipa: Loop 3000 sa 1  termičkim senzorom za rano otkrivanje i indikaciju požara u svim okruženjima u kojima vladaju teški uslovi i sa dvosmernim izolatorom petlje  petlje u skladu sa EN 54-5 i EN 54-17.

 • Termički detektor, serifikovan u skladu sa EN 54-5 u temperaturnim klasama A1R, A1S (A1) i A2R, A2S (A2) i EN 54-17
 • Individualno korišćenje kao detektor po principu maksimalne temperature (statički --> A1S, A2S) ili gradijenta temperature sa maksimalnim pragom (diferencijalni i statički --> A1R, A2R) putem slobodno programabilnih i automatski podesivih parametara postavljenih od strane centrale za dojavu požara
 • Individualna izmena klase detektora za stepene osetljivosti 2 do 4 korišćenjem Easy Check 3000
 • Periodično testiranje senzora
 • Automatsko ili ručno adresiranje kod Loop 3000
 • Ugrađen izolator petlje i opcija T-grane
 • Alarmni Izlaz do kontrolnog paralelnog indikatora
 • Potpuno integrisane funkcije preko Loop 3000-protokola
 • Slobodno programabilno postavljanje parametara osetljivosti za prisustvo/odsustvo
 • Memorisanje poslednjeg datuma održavanja
 • Mapiranje temperaturnog profila panela
 • Višebojna LED za alarm (crvena) i grešku (žuta)
Napon napajanja : 15 V do 32 V DC na 2-žičnu magistralu (bus) (max 34 V DC)
Struja u stanju mirovanja : 280 µA
Struja alarma : 5 mA
Izlaz : OC: max 10 mA za paralelni indikator ili zujalicu
Stepen zaštite : IP 40
Temperatura okoline : -10°C do +60°C
Vlažnost : max 95%
Osetljivost : Podesiva, 5 nivoa osetljivosti
Dimenzije (V x D) : cca 52 mm x 97 mm
Materijal : ABS, staklo
Boja : bela (slično boji RAL9003)
Standardi : EN 54-7/ Temperaturne klase: A1R, A1S (A1) i A2R, A2S (A2) i EN 54-17
VdS odobrenje : G 203037
Odobrenje sitema : S 210001, S 216001
CE-CPD-broj : 0786-CPD-20044
Dodatna odobrenja : PAVUS, DBI, GOST-R
Top envelopephonelocation