CON-X ADAPTER ZA DETECT 3500

Adapter za CON-X

Šifra artikla:
33077
Oznaka artikla:
ADP 4000 za CON-X
Opis proizvoda
Tehničke specifikacije

Adapter za CON-X

 • Za dc3500 FCP (IHD protokol)
 • VdS odobrenje G 213058
 • Povezivanje na modul za vezu sa vatrogasnom službom CP 3500 FBM (32816)
 • Serijski interfejs RS-485 za FCP uključen u obim isporuke
 • Obezbeđivanje redundantnog priključka za FAT4000 (FBDP) prema DIN EN 54-2 i DIN 14662
 • Nadziranje putanja prenosa u skladu sa EN 54-13, tip 1
 • Pripremljen za dodavanje ADP-FBF (FBCP)
 • Do 16 redundantnih FBDP/paralelnih FCP u jednoj petlji
 • Do 16 redundantnih FBDP/paralelnih FCP u jednoj petlji
 • USB interfejs za puštanje u rad celog sistema, otkrivanje i otklanjanje problema i održavanje
 • Dodatni serijski interfejs za proširenja (npr. ESPA)
 • 7 dijagnostičkih LED indikatora za brzu analizu stanja
 • Adapter konstruisan za montiranje na DIN šinu ili, kao opcija, u kućište
 • Adapterski sklop za integraciju dodatnog sistema za dojavu požara u postojeću redundantnu magistralu (bus) za System4000
 • Alat za programiranje Prog4000 uključen u obim isporuke
Napon napajanja : 10 do 30 V DC
Struja u stanju mirovanja : cca 40 mA/30 mA
Temperatura okoline : -5 °C do +50 °C
Radna temperatura : -20°C do +60°C
Temperatura čuvanja : -20°C do +60°C
Vlažnost : <96% bez kondenzacije
Dimenzije (V x Š x D) : 115 x 90 x 25 mm
Top envelopephonelocation