IZLAZNI MODUL ZA SIGNALNE UREĐAJE

Inteligentni U/I modul za petlju tipa: Loop 3000 za upravljanje eksternim optičkim i akustičkim signalnim uređajima sa dvosmernim izolatorom petlje u skladu sa EN 54-18.

Šifra artikla:
30211
Oznaka artikla:
OMS 33011
Opis proizvoda
Tehničke specifikacije

Inteligentni U/I modul za petlju tipa: Loop 3000 za upravljanje eksternim optičkim i akustičkim signalnim uređajima sa dvosmernim izolatorom petlje  u skladu sa EN 54-18. Ima jedan nadgledani ulaz za signal greške i jedan beznaponski relejni izlaz za uređaje za signalizaciju.

  • Integrisana funkcija automatskog isključenja priključenih optičkih/akustičkih signalnih uređaja sa centrale za dojavu požara
  • Modul sa jednim slobodno programabilnim ulazom za signal greške i jednim slobodno programabilnim izlazom za konekciju uređaja za signalizaciju
  • Nadgledanje radnog stanja preko Loop 3000
  • Nezavisno programiranje ulaza i izlaza
  • Automatsko ili ručno adresiranje kod Loop 3000
  • Ugrađen izolator petlje i opcija T-grane
  • Potpuno integrisane funkcije preko Loop 3000-protokola
  • Višebojna LED za alarm (crvena) i grešku (žuta)
  • Programiranje raznih varijanti komutacije, takođe i sa vremenskim upravljanjem
  • Estetsko robusno nazidno kućište u skladu sa stepenom zaštite IP 54
Napon napajanja : 15 V do 30 V DC (2-žična magistrala (bus))
Struja u stanju mirovanja : 1 relejni kontakt 30 V DC/1 A
Stepen zaštite : IP 54
Temperatura okoline : -10°C do +60°C
Vlažnost : max 95%
Dimenzije (V x Š x D) : 93 mm x 93 mm x 55 mm
Težina : cca 190 g
Materijal : ABS, staklo
Boja : Svetlo siva (slično boji RAL7035)
Standardi : DIN EN 54-18, 17
VdS odobrenje : G 205030
Odobrenje sistema : S 210001, S 216001
CE-CPD-broj : 0786-CPD-20459
Napomene : Dodatne komponente: sa UBW 3311 -1A (Šifra artikla. 33542) može da se realizuje nadzirani izlaz
Top envelopephonelocation