MULTISENZORSKI DETEKTOR, INTELIGENTNI

Inteligentni optičko-termički multisenzorski detektor za petlju tipa: Loop 3000 sa 2 optička i 2 termička senzora i dvosmernim izolatorom petlje  za rano otkrivanje i indikaciju požara u svim sredinama sa teškim ambijentalnim uslovima.

Šifra artikla:
32150
Oznaka artikla:
PL 3300 OTi
Opis proizvoda
Tehničke specifikacije

Inteligentni optičko-termički multisenzorski detektor za petlju tipa: Loop 3000 sa 2 optička i 2 termička senzora i dvosmernim izolatorom petlje  za rano otkrivanje i indikaciju požara u svim sredinama sa teškim ambijentalnim uslovima.

 • Integrisani merni sistem i algoritam za identifikaciju kondenzacije (Humitec®)
 • Režim inteligentne analize i prekida za eliminisanje lažnih alarma (npr. dim cigarete)
 • Najveća pouzdanost zahvaljujući optimalnom podešavanju praga alarma preko algoritma za detekciju požara
 • Individualno korišćenje termičkog merenja u skladu sa EN 54-5 u nivoima osetljivosti 2 do 5 kada se koristi kao detektor maksimalne vrednosti (statički --> A1S, A2S) ili kao detektor gradijenta sa maksimalnim pragom (diferencijalni i statički --> A1R, A2R)
 • Individualno korišćenje termičkog merenja u skladu sa EN 54-29 u nivoima osetljivosti 2 i 3 kada se koristi kao detektor maksimalne vrednosti (statički --> A2R ili kao detektor gradijenta sa maksimalnim pragom (diferencijalni i statički --> A2R)
 • Podešavanje nivoa osetljivosti od 2 do 5 za klase detektora A1R, A1S (A1) i A2R, A2S (A2) preko Easy Check 3000
 • Nivoi osetljivosti detektora su automatski kalibrisani i slobodno programabilni
 • Tačno prepoznavanje zaprljanosti pomoću dodatne nezavisne merne komore
 • Nadzor grešaka signala merne komore i elektronike sistema Loop 3000
 • Periodično testiranje senzora
 • Automatsko ili ručno adresiranje kod Loop 3000
 • Ugrađen izolator petlje i opcija T-grane
 • Potpuno integrisane funkcije preko Loop 3000-protokola
 • Memorisanje poslednjeg datuma održavanja
 • Režimi samostalnog učenja ambijentalnih uslova
 • Višebojna LED za alarm (crvena) i grešku (žuta)
 • Standardne vrednosti i aplikacioni softver verzija 42 i naviše pogledajte u dodatnoj tehničkoj tabeli
Napon napajanja : 15 V do 33 V DC (2-žična magistrala (bus))
Struja u stanju mirovanja : 210 µA
Struja alarma : 5 mA
Izlaz : OC: max 10 mA za paralelni indikator ili zujalicu
Stepen zaštite : IP 40
Temperatura okoline : -10°C do +60°C
Vlažnost : max 95%
Osetljivost : Podesiva, 5 nivoa osetljivosti
Dimenzije (V x D) : 52 mm x 97 mm (sa bazom)
Materijal : ABS, staklo
Boja : bela (slično boji RAL9003)
Standardi : EN 54-5 / Temperaturne klase: A1R, A1S (A1) i A2R, A2S (A2), EN 54-7, EN 54-17, EN 54-29, A2R
VdS odobrenje : G 208096
Top envelopephonelocation