ULAZNO/IZLAZNI MODUL, MINI

Inteligentni mini U/I modul za petlju tipa: Loop 3000 sa dvosmernim izolatorom petlje za ugradnju u specijalne detektore i eksterno vezane module u skladu sa EN 54-18.

Šifra artikla:
30513
Oznaka artikla:
AMD 3311
Opis proizvoda
Tehničke specifikacije

Inteligentni mini U/I modul za petlju tipa: Loop 3000 sa dvosmernim izolatorom petlje za ugradnju u specijalne detektore i eksterno vezane module u skladu sa EN 54-18. Sadrži jedan nadgledani ulaz i jedan relejni-kolektorski (open collector) Izlaz.

  • Modul sa jednim programabilnim ulazom i jednim programabilnim izlazom
  • Dodatni paralelni alarmni izlaz (trepčući) za kontrolu stanja indikatora (bez serijskog otpornika)
  • Programiranje raznih varijanti komutacije, takođe i sa vremenskim upravljanjem
  • Nadgledanje radnog stanja preko Loop 3000
  • Nezavisno programiranje ulaza i izlaza
  • Automatsko ili ručno adresiranje kod Loop 3000
  • Ugrađen izolator petlje i opcija T-grane
  • Potpuno integrisane funkcije preko Loop 3000-protokola
  • Za ugradnju u kućište Mini 25L (deo br. 53372) koje ispunjava zahteve VdS

 

Napon napajanja : 15 V do 30 V DC (2-žična magistrala (bus))
Struja u stanju mirovanja : 380 µA
Struja alarma : 380 µA; 5 mA sa aktiviranom LED
Izlaz : 1 kolektorski (open collector) 500 mA; 1 x 10 mA paralelni za stanje LED
Stepen zaštite : IP 30
Temperatura okoline : -10°C do +60°C
Vlažnost : max 95%
Dimenzije (V x Š x D) : 27 mm x 73 mm x 15 mm
Težina : cca 20 g
Materijal : ABS, staklo
Boja : Crna
Standardi : DIN EN 54-18, EN 54-17
VdS odobrenje : G 206047
Odobrenje sitema : S 210001
CE-CPD-broj : 0786-CPD-20530
Top envelopephonelocation